Slide Background
Build & Design
Build & Design
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

Уважаеми родители,

 Във връзка с предстоящата учебна 2022/2023 година в ЧОУ ''Монтесори'' ще се проведат открити уроци. По време на тях ще може да се запознаете с класния ръководител на бъдещите първокласници – г-ца Боряна Кленовска, както и да се потопите в атмосферата на нашето училище.

 Заповядайте в класната стая на 1 клас в избраните от Вас часове:
- 29 март (вторник) от 10:00 до 10:30 часа - урок по Български език и литература;

- 29 март (вторник) от 11:00 часа до 11:30 часа - урок по Математика.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

Д-р Мария Монтесори

Родената през 1870 година в Киаравале, Централна Италия, Мария Монтесори е красива и необикновена жена с радикални възгледи. Амбициозна студентка в Римския медицински университет, тя става първата жена практикуващ лекар в Италия. Веднага след завършването си започва работа в Клиниката по психиатрия към Университета, където лекува умствено изостанали деца, постъпили там като неуправляеми и необучаеми. Там се заражда и нейният метод.

В основата на метода на Монтесори лежи концепцията за активната личност, която свободно се саморазвива и самоизгражда чрез взаимодействия със специално създадена, стимулираща материална среда. Методът е интердисциплинарен и си поставя мащабни цели – самообновяване на човешкото общество чрез създаването на “новия човек”. Изграждането му по необходимост започва с отглеждането на “новото дете”, затова е необходимо да се използва „този най-чувствителен период от живота на човека”, за да се усъвършенства човечеството.

Делото на Монтесори бързо печели последователи, спонсори и много привърженици от цял свят. От нейния метод вече цял век се интересуват учени от различни академични среди, практици педагози, психолози, политици, творци на изкуството, лекари и теолози. До края на живота си /тя умира в Холандия на 82-годишна възраст/ създава много училища в Европа и по света, пише книги и статии, участва в конгреси и движения. Добре приета и в английския двор, и в селата на Индия, Монтесори е високо ценена от Ганди, Р. Тагор, Маркони, Аденауер, Едисон и други свои съвременници.

 

Асоциация "Образователен център Монтесори" е създадена със заповед №РД-14-151/23.08.2012 г. и е собственик на ЧДГ и ЧОУ „Монтесори”. Основна цел е oбучение и възпитание на деца от 2 до 13 годишна възраст, с високо качество на образователния процес.

 

Основни цели на Асоциацията са:

 

  • провеждане на обучение на ученици съобразно идеите и методиката на д-р Мария Монтесори
  • развитие на любителското художествено творчество на учениците
  • извършване на научни изследвания в областта на педагогиката, чуждоезиковото обучение и обучението в областта на културата и изкуствата
  • организиране на курсове за квалификация и преквалификация на преподавателски кадри, провеждане на конференции и семинари и издателска дейност, свързана с целите на Асоциацията
  • създаване и организиране на учебни заведения и детски градини за обучение на ученици, съобразно изискванията на закона, в който наред със задължителната учебна програма, да се внедрят програмите за обучение на д-р Мария Монтесори

 

ЧДГ и ЧОУ ''Монтесори'' са детска градина и училище с повече от 20 годишна традиция и доказани постижения в областта на образованието и изкуствата. Учебно-възпитателната работа в детската градина и учебният процес в училище са организирани така, че позволяват на децата да развият максимално добре своята памет, мислене, познавателна дейност, въображение и логическо мислене. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитава без да унижава. Учителите помагат на всяко дете да развива умения, да си поставя свои цели и стремежи, за да възпитава в себе си независимост и самостоятелност.

 

Оттук произтича изискването за промяна характера на възпитанието – не властване, а разумно и премерено ръководство с отчитане индивидуалните особености на всяко дете. Общообразователната подготовка е съчетана със засилено обучение по английски език.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Томов Христов

ЗА КОНТАКТИ: 02 957 8685

АДРЕС: гр. София 1614, кв."Горна баня", ул. "Вечерница" №21