Новини - Детска градина

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

Родителската среща за началото на учебната 2020-2021 година

 ще се проведе в кинозалата на НУКК-Италиански лицей

на 08.09.2020 година от 16.00 часа

Г Р А Ф И К

на откритите уроци по английски език

януари 2020 година

 

 

ГРУПА:

ДАТА:

ВТОРА ГРУПА „Жълтурче”

23.01.2020 година 15.00 часа

четвъртък

ТРЕТА ГРУПА „Знам и мога”

21.01.2020 година 15.00 часа

вторник

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: „Многознайко”

14.01.2020 година 15.00 часа

вторник

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: „Приятели”

17.01.2020 година 15.00 часа

петък

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: „Доброландия”

24.01.2020 година 15.00 часа

петък

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: Слънце”

16.01.2020 година 15.00 часа

четвъртък

 

Top