Подбран екип от квалифицирани специалисти - преподаватели, психолози и помощник-възпитатели. Усилията на колектива са ориентирани към дейност, която подпомага и поощрява придобиването на позитивни умения и навици от децата. Активно подкрепя развитието на доверие, инициативност, самостоятелност и морално-волеви качества у възпитаниците си.

КОЛЕКТИВ НА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „МОНТЕСОРИ”:

Директор - Теодора Таскова

Психолог - Виолета Лазарова;

Музика - Сашка Василева;

Английски език - фирма АДВАНС;

Физическа култура - Антоанета Викторова;

Плуване - Антоанета Викторова

Първа А група „Звездичка” - Сашка Василева

Първа Б Група „Жълтурче” – Цветана Беевска

Втора група „Знам и мога” - Елеонора Велева

Трета група „Многознайко” – Венета Атанасова

Четвърта А група „Приятели” – Диляна Каладжиева

Четвърта Б група „Слънце” – Антоанета Такова

Четвърта В група „Доброландия” – Албена Ангелова

Медицинска сестра – Стилияна Николова

Top