Детската градина работи по учебен план, разработен въз основа на образователно предписание “НЕОГЕЯ”, Програма за подготвителна група (в.”Азбуки”,бр.20, 2003 г.), въвеждане на занимания за работа с психолог - психологическа и емоционална интелигентност, както и подбор на помагала, утвърдени от МОН за предучилищна подготвителна група.

В учебния план са предвидени часове за индивидуални занимания, които се заплащат допълнително. Родителите сключват договор с ЧДГ “Д-р М.Монтесори“ за правата и задълженията на страните, а така също и за финансовите условия, при които се провежда възпитанието и обучението на децата.

Детската градина работи непрекъснато от понеделник до петък. Децата се приемат сутрин до 8.30 часа, а след обяд отпътуват по маршрути в 17.00 часа.Родителите, които взимат децата си от ДГ, трябва да сторят това също до 17.00 часа. Транспорта за децата от 1, 2 и 3 групи става с микробуси от врата до врата, а за ПГ с автобуси по предварително определени маршрути.

Обучението и възпитанието на децата в детската градина се извършва в условията на целодневна детска градина и е съобразено с началото и края на работния ден на НУКК, където се помещава и ЧДГ „Д-р М. Монтесори” както и на ваканциите и почивните дни на лицея.

Броят на децата в групите се определя от заповед на Председателя на Асоциация „Образователен център Монтесори”.

Живота на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимото време за игра, занимания, хранене, сън и др.дейности, предпазване от физическа и нервна преумора, от субективни и обективни опасности.

Режимен момент I група II група III група ПУ група
 1. Пристигане, прием 8.00 - 8.15 ч 8.00 - 8.15 ч 8.00 - 8.15 ч 8.00 - 8.15 ч
 2. Закуска 8.20 - 8.40 ч 8.20 - 8.40 ч 8.20 - 8.40 ч 8.20 - 8.40 ч
 3. Активна дейност /творческа, двигателна, интелектуална/ 8.45 - 10.30 ч 8.45 - 10.30 ч 8.45 - 10.30 ч 8.45-10.30 ч
8.45-10.30 ч *1
 4. Игри на открито, индивидуални занимания 10.30 - 11.30 ч 10.30 - 11.30 ч

10.30 - 11.30 ч
11.30-11.45 ч *2

10.30-11.45 ч
11.30-11.45 ч *2
 5. Обяд 11.30 - 12.15 ч 11.30 - 12.15 ч 11.30 - 12.15 ч 11.30 - 12.15 ч
 6. Подготовка за почивка и следобеден сън 12.30 - 15.00 ч 12.30 - 15.00 ч 12.30 - 15.00 ч 12.30 - 15.00 ч
 7.Тоалет и следобедна закуска 15.00 - 15.30 ч 15.00 - 15.30 ч 15.00 - 15.30 ч 15.00 - 15.30 ч
 8. Активна дейност /творческа, двигателна, интелектуална/ 15.30 - 16.30 ч 15.30 - 16.30 ч 15.30 - 16.30 ч 15.30 - 16.30 ч
 9. Подготовка и отпътуване по маршрути 16.50 - 17.00 ч 16.50 - 17.00 ч 16.50 - 17.00 ч 16.50 - 17.00 ч

 

*1 в дните със занимания по плуване

*2 в зависимост от програмата за деня

 

Top