В синхрон с идеите на д-р М.Монтесори е програмата, на която се основава възпитателният процес - образователно предписание "НЕОГЕЯ". То е разработено от авторски колектив под ръководството на проф. д-р Георги Ангушев и проф. Мирослав Янакиев и е одобрено от МОН като учебно помагало с протокол N10/О2.VIII.1999 г.

Основните положения на програмата се заключават в:

1. Глобална цел - свързана е с културата на детето (да обогатява собствените си общи и специални способности и да влиза във взаимодействие с други обекти от околната среда).

Необходимо е детето да опознае себе си, да определи мястото си в и спрямо заобикалящата го среда: физическа (материална) и социална, върху примера на природната и социалната интелигентност.

2. Четири-седем годишното дете трябва да може:

  • Да опознава себе си;
  • Да влиза в контакт с обекти и субекти от околната среда;
  • Да си взаимодейства с околната среда.
Top