Д-р Мария Монтесори

Родената през 1870 година в Киаравале, Централна Италия, Мария Монтесори е красива и необикновена жена с радикални възгледи. Амбициозна студентка в Римския медицински университет, тя става първата жена практикуващ лекар в Италия. Веднага след завършването си започва работа в Клиниката по психиатрия към Университета, където лекува умствено изостанали деца, постъпили там като неуправляеми и необучаеми. Там се заражда и нейният метод.

 

В основата на метода на Монтесори лежи концепцията за активната личност, която свободно се саморазвива и самоизгражда чрез взаимодействия със специално създадена, стимулираща материална среда. Методът е интердисциплинарен и си поставя мащабни цели – самообновяване на човешкото общество чрез създаването на “новия човек”. Изграждането му по необходимост започва с отглеждането на “новото дете”, затова е необходимо да се използва „този най-чувствителен период от живота на човека”, за да се усъвършенства човечеството.

 

Делото на Монтесори бързо печели последователи, спонсори и много привърженици от цял свят. От нейния метод вече цял век се интересуват учени от различни академични среди, практици педагози, психолози, политици, творци на изкуството, лекари и теолози. До края на живота си /тя умира в Холандия на 82-годишна възраст/ създава много училища в Европа и по света, пише книги и статии, участва в конгреси и движения. Добре приета и в английския двор, и в селата на Индия, Монтесори е високо ценена от Ганди, Р. Тагор, Маркони, Аденауер, Едисон и други свои съвременници.

 

Top