Асоциация "Образователен център Монтесори" сформира групи за предучилищна подготовка за 5 и 6 годишни деца за учебната 2020-2021 г.
Заниманията са
полудневни.

  • максимален брой деца в група - 14;
  • педагози с дългогодишен опит;
  • Монтесори занимания;
  • логопед, психолог;
  • занимания по изкуства.
Top