Уважаеми родители,

АОЦ „Монтесори“ организира група ускорен курс за придобиване на училищна готовност за постъпване в първи клас за периода от 13 януари 2020г. до 1 април 2020г., понеделник и сряда от 15.30ч. до 17.00ч. в сградата на Културен дом „Красно село“, бул.“Цар Борис III”, 41.

За повече информация: 0889 595 505.

 

Целта на  обучението е шест годишните деца да придобият необходимите начални общоучебни умения. Да се научат да слушат и внимават; да изразяват собствена гледна точка; да разсъждават и се ориентират във времето и пространството; да се ръководят от правила при решаване на задачи по даден образец и словестна инструкция; да пренасят знания и умения в нова познавателна ситуация; да овладяват нови способи за решаване на задачи като се съобразяват с нарастващите си възможности за самостоятелна дейност. 

 

Готовността на децата за училище до голяма степен е съвкупност от психологическа и педагогическа подготовка. Целта ни е, получените представи и умения, да се трансформират в трайни знания. 

 

Създаваме тази програма с цел съдържанието на този курс да бъде достъпно; системно и последователно; съобразено с възрастовите особености на децата. 

 

Поставяме акцент върху заниманията по български език и литература, математика и познавателни игри с логически задачи; моторика, памет, мислене и въображение.

 

В рамките на това обучение децата ще работят с учител предучилищна педагогика и психолог.  Децата ще получават насоки за упражнение по поставените теми, за седмицата след всяко занимание. Целта е затвърдяване на придобитите знания.

 

 

 

 

 

 

Top