АОЦ "Монтесори" организира курс за училищна готовност в периода 05.10.2024г- 06.04.2025г.
Заниманията ще се провеждат събота и неделя в Културен дом "Красно село".
За повече информация: Зорница Пейкова 0889 595 505.

Целта на  обучението е шест годишните деца да придобият необходимите начални общоучебни умения:

- Да се научат да слушат и внимават;

- Да изразяват собствена гледна точка;

- Да разсъждават и се ориентират във времето и пространството;

- Да се ръководят от правила при решаване на задачи по даден образец и словестна инструкция;

- Да пренасят знания и умения в нова познавателна ситуация;

- Да овладяват нови способи за решаване на задачи като се съобразяват с нарастващите си възможности за самостоятелна дейност.


Готовността на децата за училище до голяма степен е съвкупност от психологическа и педагогическа подготовка. Целта ни е, получените представи и умения, да се трансформират в трайни знания.

Създаваме тази програма с цел съдържанието на този курс да бъде достъпно; системно и последователно; съобразено с възрастовите особености на децата.
Поставяме акцент върху заниманията по български език и литература, математика и познавателни игри с логически задачи; моторика, памет, мислене и въображение.

В рамките на това обучение децата ще работят с учител предучилищна педагогика и психолог. 
Децата ще получават насоки за упражнение по поставените теми, за седмицата след всяко занимание.
Целта е затвърдяване на придобитите знания.

За повече информация и записвания: Зорница Пейкова 0889 595 505.