Уважаеми родители,

във връзка с честите запитвания за предстоящия курс Ви информираме, че през месец май и юни ще се проведе такъв за пет годишните деца.

Заниманията ще бъдат в понеделник и сряда от 14.30 ч. до 16.00 ч. в Културен дом "Красно село".

За повече информация и записване: Цветелина Басмаджиева 0876902746

 

 

Целта на  обучението е шест годишните деца да придобият необходимите начални общоучебни умения. Да се научат да слушат и внимават; да изразяват собствена гледна точка; да разсъждават и се ориентират във времето и пространството; да се ръководят от правила при решаване на задачи по даден образец и словестна инструкция; да пренасят знания и умения в нова познавателна ситуация; да овладяват нови способи за решаване на задачи като се съобразяват с нарастващите си възможности за самостоятелна дейност.

 Готовността на децата за училище до голяма степен е съвкупност от психологическа и педагогическа подготовка. Целта ни е, получените представи и умения, да се трансформират в трайни знания.

 Създаваме тази програма с цел съдържанието на този курс да бъде достъпно; системно и последователно; съобразено с възрастовите особености на децата.

 Поставяме акцент върху заниманията по български език и литература, математика и познавателни игри с логически задачи; моторика, памет, мислене и въображение.

 В рамките на това обучение децата ще работят с учител предучилищна педагогика и психолог.  Децата ще получават насоки за упражнение по поставените теми, за седмицата след всяко занимание. Целта е затвърдяване на придобитите знания.

Top