Уважаеми ученици, учители и родители,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID – 19 налага  училищната система да предприеме  бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

ЧОУ „Монтесори“ - град София има възможността да осъществява дистанционно обучение по общообразователната подготовка чрез следните електронни платформи и средства:

 1. Google classroom
 2. Zoom.us
 3. Viber                                                                                                                                                                                                                                                            

Могат да се използват всички електронно четими средства от одобрения списък с учебници и учебни помагала – https://www.mon.bg/bg/100428, a достъпът до образователната платформа Уча. се става безплатен до 29.03.2020 г.СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Екипът на ЧОУ „Монтесори“ няма да допусне пропадане на учебната година и не усвояване на образователния материал за всички класове! Ние винаги сме работили в екип с вас – и сега ще се справим!

Най-важното е здравето на децата ни. Повярвайте ни – за всичко друго има решение!

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
 • Насърчавайте детето да бъде активно;
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Top