Новини - Основно училище

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че ПЪРВИ НОЕМВРИ е Ден на народните будители - неприсъствен  за всички учебни заведения.

ЧОУ '"Д-р Мария Монтесори" обявява свободни места за 1, 2, 4 и 5 клас.

За допълнителна информация, може да се свържете на посочените телефони.

 Уважаеми родители, родителските срещи за 1 и 5 клас ще се проведат, както следва:

- на 8 септември 2021 г. от 16 часа за 1 клас;

- на 9 септември от 2021 г. 15 часа за 5 клас.

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Приет е протокол №4/17.03.2021 година на ПС на ЧОУ "Монтесори"

 

Top