Новини - Основно училище

Проект "Който спаси един човешки живот,спасява цяла Вселена"


През м. февруари учениците от 5-7. класове бяха запознати с основни моменти от нацистката политика в Германия, политиката на царска България в годините на Втората световна война по отношение на българските евреи, акцията по спасяването на българските евреи, съдбата на евреите от „новите земи” - Вардарска Македония и Егейска Тракия и кои европейски държави са успели да спасят свои еврейски граждани. Особено внимание обърнахме на въпроса за българските „праведници на света“.

Край на учебната година 2019

На 30 май 2019 година в зала 1 на ОКИ "Красно село" учениците от ЧОУ "Монтесори" отбелязаха края на учебната година със спектакъл, изпълнен с песни, танци, стихотворения, сценки и много усмивки.

Top