Новини - Основно училище

ЧОУ ''Монтесори'' въвежда като извънкласна дейност часове по японски език, които ще се водят от г-н Мирослав Тодоров - млад преподавател, завършил японски език.

Щастливи сме да ви информираме, че на състезанията "Аз рисувам", "Аз и знанието", "Аз, природата и светът", от 30 участници имаме 25 максимални разулати!

На 19 февруари 2021 година, в библиотеката на училището ще се почете паметта на Апостола на свободата Васил Левски с кратка програма, включваща стихотворения, проекти и рисунки.

Любовта и добротата никога не са напразни, защото те благославят този, който ги получава и онзи, който ги дава.

 

 

Правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в ЧОУ „Монтесори“

         Здравето и защитата на учениците и педагогическите специалисти са от първостепенно значение при организирането и провеждането на дейности в ЧОУ ‘‘Монтесори‘‘

          В условията на извънредната ситуация, в която се намираме, се търсят най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна среда, позволяваща присъствието на учениците на територията на ЧОУ ‘‘Монтесори‘‘ за осъществяване на допълнително обучение и за занимания по интереси.

          Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните.

         В зависимост от епидемичната ситуация предложените мерки може да бъдат актуализирани и допълвани.

Top