Педагогическият колектив в ЧОУ ''Монтесори'' са учители с висше образование и професионален опит, които работят с индивидуален подход и много любов към учениците.

 

Учителите не само обучават своите ученици. Те ги вдъхновяват да постигат чудеса!

 

''Обичам своето училище, защото учителите са много мили и съобразителни. Там се чувствам спокойна и уважавана. До класната ни стая е прекрасната библиотека на училището.
С всички съученици се чувствам добре, съобразяваме се един с друг – учим и се забавляваме.
За това аз обичам моето училище!''
Матеа Боева – ученичка от 3 клас

 

'' Учителите в ЧОУ ''Д-р Мария Монтесори'' сътворяват онази причудлива атмосфера на приятелство и доверие, които всъщност ни правят повече хора.

Харесвам своето училище такова, каквото е.

Обичам го, защото моето училище не е просто издигната сграда, то е моята душа и най-вероятно още много поколения ще се чувстват в него така близко до истинските стойности''

Мериям Сапунджиева – бивша възпитаничка на ЧОУ ''Д-р Мария Монтесори''

 

 

Педагогически състав:

 

 • МАЯ МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА-ЧЕТРОКОВА- директор, хоров диригент, пианист, преподавател по музика и пиано
   
 • РУЖКА БОРИСОВА - начален учител, класен ръководител на 1 клас
 • ЦВЕТАНКА КЪНЕВА - начален учител, класен ръководител на 2 клас
 • БОРЯНА КЛЕНОВСКА - начален учител, класен ръководител на 3 клас
 • КАЛИНКА ПЕТРОВА - начален учител, класен ръководител на 4 клас
 • НЕВЕНА ЗУЛЯМСКА – учител по БЕЛ, класен ръководител на 7 клас
 • РУМЯНА НЕДЯЛКОВА – учител по математика, физика и химия, класен ръководител на 5 клас
 • МАРИАН ХАДЖИЕВ - учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 6 клас
 • АНЕТА ЦЕКОВА - учител по английски език      
 • Д-р ПЕНКА СТОЯНОВА  - учител по история и цивилизации
 • ИЛОНКА ЦОНЕВА – учител по география и икономика
 • БОРИАНА ЯНЕВА – учител по италиански език
 • ТЕМЕНУГА СТОЯНОВА – учител по немски език
 • ДИМИТРИНА РАНГЕЛОВА – учител по биология
 • РУМЕН СТАТКОВ – учител по изобразително изкуство
 • ЮЛИАН ТОДОРОВ – учител по информационни технологии и технологии и предприемачество
 • РОСИЦА ТОДОРОВА – учител в занималня на 1 клас

 

Top