Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година30.10.2020 г. – 02.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. – междусрочна ваканция за I – VII клас

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:


04.02.2021 г. – I - XII клас


Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Национално външно оценяване в края на IV клас на учебната 2020/2021 година:

27.05.2021 г. – НВО по БЕЛ, начало 10:00 часа
28.05.2021 г. – НВО по математика, начало 10:00 часаКрай на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:


14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г. –  І – III клас (14 учебни седмици + 3 седмици за проектни дейности)
30.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици + 2 седмици за проектни дейности )
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

Top