ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

16.09.2019 г. – 04.02.2020 г. – I - XII клас


НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – I - XII клас

 

КРАЙ НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

29.05.2020 г. – I - III клас
16.06.2020 г. – IV - VI клас
30.06.2020 г. – V - VI клас
30.06.2020 г. – VII - XI клас
14.05.2020 г. – XII клас

 
НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна ваканция
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна ваканция
05.02.2020 г. – междусрочна ваканция
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (I – XI клас)
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна ваканция (XII клас)

 

Национално външно оценяване след IV клас:

27.05.2020 г. – НВО по Български език и литература
28.05.2020 г. – НВО по Математика

 

Национално външно оценяване след VII клас:

09.06.2020 г. – НВО по Български език и литература
11.06.2020 г. – НВО по Математика
17.06.2020 г. – Чужд език (по желание на ученика)

 

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) след XII клас:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по Български език и литература
22.05.2020 г. – втори Държавен зрелостен изпит (ДЗИ)

Top