ЧОУ  ''Монтесори'' се намира в сградата на НУКК – Италиански лицей в кв. Горна баня, което допринася учениците да се чувстват част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание.

 

Училището разполага с обособена сграда, с уникална гледка към Витоша и прекрасен училищен парк.

 

Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси.

 

В основата на обучение е индивидуалният подход. Учителите дават възможност на всяко дете да изяви неговите персонални качества и заложби – възпитават с уважение и подпомагат развитието на потенциала му.

 

Ние залагаме на уникалността на всяко дете – няма значение в каква сфера е проявена тя. Помагаме на детето да развива умението да си поставя свои цели и стремежи, за да възпитава в себе си независимост и самостоятелност. Оттук произтича изискването за промяна характера на възпитанието – не властване, а разумно и премерено ръководство с отчитане индивидуалните особености на всяко дете.

 

''Аз обучавам децата, а те мен ме учат как да бъдат обучавани''
д-р Мария Монтесори

 

 

Top