НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:

От 4.01.2024 година ЧДГ "Монтесори" започна записване на деца и сключване на договори за учебната 2024-2025 година, за всички възрастови групи /1, 2, 3 и предучилищна/.

Приемът на деца в първа група става при навършени 2 години.

Необходими документи за прием

  • Медицински картон
  • Медицински изследвания за постъпване в детска градина (по стандарт)
  • Договор
  • Копие от Акта за раждане

Прием на новите деца се осъществява след психологическо и педагогическо наблюдение в ЧДГ "Монтесори".

Деца се приемат до попълване на групите.

Таксата се внася на три части:

1. 40% при сключване на договора;

2. 30% до 15.09 на текущата година.

3. 30% до 20.11 на текущата година.


Таксата включва закупуване на необходимите за обучение помагала, транспорт, храна, медицинско обслужване, застраховка и охрана.