Детската градина приема деца навършили 2 годишна възраст.

Децата са разпределени на възрастов принцип по 12 в група. Дневният режим обхваща часовете от 08.00 до 17.00 часа. Включва занимания (интелектуални, творчески, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквавния- ДВ бр.80/2000 г. и Допълнение на Наредба №4/2000 г.(ДВ бр.70/2005 г.):

 

 • Български език и литература
 • Математика
 • Социален свят
 • Природен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Музика
 • Конструктивно-технически и битови дейности
 • Игрова култура
 • Английски език
 • Народни и бални танци
 • Плуване
 • ПИТЗ - познавателни игри и творчески задачи (работа с психолог)

Допълнителни занимания срещу заплащане:

 • Батут
 • Народни танци
 • Плуване
 • Италиански език

Стимул за активизиране на познавателтите процеси и творческото начало у децата са периодични посещения на обекти от обществената и природна среда, изложби, театрални представления и др.

В учебния процес се ползват игри "Монтесори", учебно помагало "За бъдещите първокласници" с авторски колектив от НУКК - Италиански лицей и други.

ПРОГРАМА

В синхрон с идеите на д-р М.Монтесори е програмата, на която се основава възпитателният процес - образователно предписание "НЕОГЕЯ". То е разработено от авторски колектив под ръководството на проф. д-р Георги Ангушев и проф. Мирослав Янакиев и е одобрено от МОН като учебно помагало с протокол N10/О2.VIII.1999 г.

Основните положения на програмата се заключават в:

1. Глобална цел - свързана е с културата на детето (да обогатява собствените си общи и специални способности и да влиза във взаимодействие с други обекти от околната среда).

Необходимо е детето да опознае себе си, да определи мястото си в и спрямо заобикалящата го среда: физическа (материална) и социална, върху примера на природната и социалната интелигентност.

2. Четири-седем годишното дете трябва да може:

 • Да опознава себе си;
 • Да влиза в контакт с обекти и субекти от околната среда;
 • Да си взаимодейства с околната среда.

УНИФОРМИ

Уважаеми родители, униформите се заплащат в касата на детската градина и по банков път.