ДГ “Д-р Мария Монтесори” е създадена през 1996 година. Помещава се в сградата на НУКК - кв. "Горна баня". Основател е Асоциация "Образователен център Монтесори", която има за цел да развива в практически, методически и научен план идеите на патрона си. Те са свързани преди всичко с уважението на детската личност и необходимостта тя да се изгражда свободно, следвайки своите потребности и стремежи.

 

В основата на метода на Монтесори лежи концепцията за активната личност, която свободно се саморазвива и самоизгражда чрез взаимодействия със специално създадена, стимулираща материална среда. Методът е интердисциплинарен и си поставя мащабни цели – самообновяване на човешкото общество чрез създаването на “новия човек”. Изграждането му по необходимост започва с отглеждането на “новото дете”, затова е необходимо да се използва „този най-чувствителен период от живота на човека”, за да се усъвършенства човечеството.