Група 4а Приятели - 2018-2019

1а "УСМИВКА" - 2019-2020

1а "Усмивка"

1б "ЗВЕЗДИЧКА" - 2019-2020

1б "ЗВЕЗДИЧКА"

2 "ЖЪЛТУРЧЕ" - 2019-2020

2-ра група - "ЖЪЛТУРЧЕ"

 

3 "ЗНАМ И МОГА" - 2019-2020

3  "ЗНАМ И МОГА"