Режимен момент I група II група III група ПУ група
 1. Пристигане, прием 8.00 - 8.15 ч 8.00 - 8.15 ч 8.00 - 8.15 ч 8.00 - 8.15 ч
 2. Закуска 8.20 - 8.40 ч 8.20 - 8.40 ч 8.20 - 8.40 ч 8.20 - 8.40 ч
 3. Активна дейност /творческа, двигателна, интелектуална/ 8.45 - 10.30 ч 8.45 - 10.30 ч 8.45 - 10.30 ч 8.45-10.30 ч
8.45-10.30 ч *1
 4. Игри на открито, индивидуални занимания 10.30 - 11.30 ч 10.30 - 11.30 ч

10.30 - 11.30 ч
11.30-11.45 ч *2

10.30-11.45 ч
11.30-11.45 ч *2
 5. Обяд 11.30 - 12.15 ч 11.30 - 12.15 ч 11.30 - 12.15 ч 11.30 - 12.15 ч
 6. Подготовка за почивка и следобеден сън 12.30 - 15.00 ч 12.30 - 15.00 ч 12.30 - 15.00 ч 12.30 - 15.00 ч
 7.Тоалет и следобедна закуска 15.00 - 15.30 ч 15.00 - 15.30 ч 15.00 - 15.30 ч 15.00 - 15.30 ч
 8. Активна дейност /творческа, двигателна, интелектуална/ 15.30 - 18.00 ч 15.30 - 18.00 ч 15.30 - 18.00 ч 15.30 - 18.00 ч

 


*1
в дните със занимания по плуване

*2 в зависимост от програмата за деня