Педагогическият колектив в ЧОУ ''Монтесори'' са учители с висше образование и професионален опит, които работят с индивидуален подход и много любов към учениците.

 

Учителите не само обучават своите ученици. Те ги вдъхновяват да постигат чудеса!

 

''Обичам своето училище, защото учителите са много мили и съобразителни. Там се чувствам спокойна и уважавана. До класната ни стая е прекрасната библиотека на училището.
С всички съученици се чувствам добре, съобразяваме се един с друг – учим и се забавляваме.
За това аз обичам моето училище!''
Матеа Боева – ученичка от 3 клас

'' Учителите в ЧОУ ''Д-р Мария Монтесори'' сътворяват онази причудлива атмосфера на приятелство и доверие, които всъщност ни правят повече хора.

Харесвам своето училище такова, каквото е.

Обичам го, защото моето училище не е просто издигната сграда, то е моята душа и най-вероятно още много поколения ще се чувстват в него така близко до истинските стойности''

Мериям Сапунджиева – бивша възпитаничка на ЧОУ ''Д-р Мария Монтесори''

 

 

Педагогически състав:

• МАЯ МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА-ЧЕТРОКОВА – директор, хоров диригент, пианист, преподавател по музика и пиано

• БОРЯНА КЛЕНОВСКА - начален учител, класен ръководител на 1 клас
• КАЛИНКА ПЕТРОВА – начален учител, класен ръководител на 2 клас
• РУЖКА БОРИСОВА – начален учител, класен ръководител на 3 клас
• ЦВЕТАНКА КЪНЕВА – начален учител, класен ръководител на 4 клас
• НАТАЛИЯ ИЛКОВА – учител по БЕЛ, класен ръководител на 6 клас
• РУМЯНА НЕДЯЛКОВА – учител по математика, физика и химия, класен ръководител на 7 клас
• МАРИАН ХАДЖИЕВ – учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 5 клас
• АНЕТА ЦЕКОВА – учител по английски език
• ДОРА ИЛИЕВА – учител по история и цивилизации
• ИЛОНКА ЦОНЕВА – учител по география и икономика
• АНИТА ДАФИНСКА – учител по италиански език
• ТЕМЕНУГА СТОЯНОВА – учител по немски език
• ДИМИТРИНА РАНГЕЛОВА – учител по биология
• РУМЕН СТАТКОВ – учител по изобразително изкуство
• ЮЛИАН ТОДОРОВ – учител по информационни технологии и технологии и предприемачество
• СИЛВИЯ ВАКЛИНОВА – учител в занималня на 2 клас
• РОСИЦА ТОДОРОВА – учител в занималня на 3 клас