Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:


02.02.2022 г. – I - XII клас


Неучебни дни

31.01.2022 г. и дните от 02.02. до 04.02.2022 г. вкл. -  неучебни дни

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас


Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022г. – XII клас (13 учебни седмици)

31.05.2022г. – І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2022г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2022г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)