Д-р Мария Монтесори

За Асоциацията

 
Частна детска градина Частно основно училище
“”
Добре дошли
Асоциация
  “Образователен център Монтесори”

Асоциация 'Образователен център Монтесори", представлявана от Росен Томов Христов е регистрирана по Ф.Д. № 406/2012 на Софийски градски съд.

За Асоциацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Томов Христов

ЗА КОНТАКТИ: 957-86-85

АДРЕС: гр. София- 1614, кв."Горна баня", ул. Вечерница" №21

Основни цели на Асоциацията са:

- провеждане на обучение на ученици съобразно идеите и методиката на д-р Мария Монтесори

- развитие на любителското художествено творчество на учениците

- извършване на научни изследвания в областта на педагогиката, чуждоезиковото обучение и обучението в областта на културата и изкуствата

- организиране на курсове за квалификация и преквалификация на преподавателски кадри, провеждане на конференции и семинари и издателска дейност, свързана с целите на Асоциацията

- създаване и организиране на учебни заведения и детски градини за обучение на ученици, съобразно изискванията на закона, в който наред със задължителната учебна програма, да се внедрят програмите за обучение на д-р Мария Монтесори

Асоциация "Образователен център Монтесори" е собственик на Частна детска градина "Д-р Мария Монтесори", Частно основно училище "Д-р Мария Монтесори" и Частна профилирана езикова гимназия "Д-р Мария Монтесори"
 
Designed by GSP1900 Ltd.