Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”Новини
 
ПРИЕМ ЗА 2018 / 2019 ГОДИНА - 15.01.2018
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:
От 15.01.2018 година ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" започна
записване на деца и сключване на договори за учебната
2018/2019 година, за всички паралелки от първи до седми клас.

Designed by GSP1900 Ltd.