Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”Обучението
 

 

Училището осигурява високо образователно равнище на своите възпитаници, като съчетава задължителната общообразователна подготовка със засилено чуждоезиково обучение /английски език от І клас и въвеждане на ІІ чужд език – италиански, испански или немски език в 5 клас. Работи по ефективни чуждоезикови системи. Организира по желание на родителите изпит на PITMAN за ниво на владеене на английски език, който се провежда от най-голямата изпитна институция в Англия – City & Guilds Of London Institute.

 

Документите, издавани при покриване на отделните нива, са с международна валидност.
Във всички класове се провеждат редовни часове по компютърна грамотност по собствени оригинални програми на училището. За учениците и учителите се осигурява безплатен достъп до ИНТЕРНЕТ.

 

Развитието на заложбите на учениците се осъществява чрез богата програма от свободноизбираеми дейности по интереси /английски език, изобразително изкуство, иконопис, художествен текстил, компютърна грамотност, пиано,  хор, бални танци, народни танци, класически балет, плуване, тенис на корт,  тенис на маса, източни бойни изкуства, шахмат, спортни игри, дърворезба, керамична пластика/.
На учениците се предлагат свободноизбираеми различни видове спорт за развитие на тяхната двигателна култура.

 

 

 

 

Проблемите на околната среда заемат важно място във възпитанието на учениците.

 

Собственият транспорт на училището предоставя големи възможности за провеждане на учебни екскурзии до всички обекти, които са предмет на внимание както на  учебния процес, така и на индивидуалните интереси на учениците: Зоологическата градина, Ботаническата градина, Природонаучния музей, Музея  “Земята и хората”, Националния исторически музей, къщата –музей Иван Вазов”;Сопот, Ловеч, Кюстендил, Банско, Велико Търново, ждрелото на река Ерма, Перперикон,Боженци, Казанлък, Трявна, Плевенска панорама, Панагюрище, Копривщица, Стара Загора и др.

 

Задължителният учебен процес в класните стаи се допълва от екскурзиите в страната и в чужбина – Македония, Италия, Франция.

 

В следобедните часове училището предлага самоподготовка с висококвалифицирани възпитатели и консултативни часове по всички предмети по разработен график със специалистите от педагогическата колегия.

 

 

 

 

 

 

Акценти във възпитателната работа с учениците са:

 

  • индивидуален подход и уважение към личността на ученика;
  • възпитаване на  добра култура на поведение;
  • здравословно хранене;
  • превенция на зависимостите;
  • възпитаване на навици за самостоятелна работа;
  • развитие на заложбите на учениците.

 

Училището издава удостоверение за завършен клас и за завършено основно образование.

 

* * *

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Частно основно училище и Частна профилирана езикова гимназия ''Д-р Мария Монтесори'' предлагат индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебно заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

 

Повече информация ще получите на нашия телефон или може да ни посетите на място.
Designed by GSP1900 Ltd.