Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  
Частна детска градина

Частно основно училище

“”
Добре дошли
Частно основно училище
  “Д-р Мария Монтесори”Прием

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ:
От 15.01.2018 година ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" започна записване на ученици и сключване на договори за учебната 2018/2019 година, за всички класове!

Уважаеми родители,

Приемът за учебната 2018 / 2019 година започна.

ЧОУ «Д-р Мария Монтесори» обявява свободни места за всички класове от 1 до 7 включително. Молби се приемат всеки работен ден от 8,15 до 15,45 ч. в канцеларията на училището.

На всички бъдещи ученици предлагаме възможността да споделят един учебен ден в училището – да присъстват в учебните часове, да се запознаят с преподавателите и дневния режим.

Конкретният ден и час се уговарят допълнително с ръководството на ЧОУ «Д-р Мария Монтесори» така, че да бъде в удобно за родителите и детето време. Моля, свържете се с нас на посочените контакти.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА КАНДИДАТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Във връзка с предстоящата учебна 2018/2019 година в ЧОУ "Монтесори" ще се проведат открити уроци. По време на тях ще може да се запознаете с класния ръководител на бъдещите първокласници – г-жа Боряна Кленовска, както и да се потопите в атмосферата на нашето училище.

Заповядайте в класната стая на 1 клас в избраните от Вас часове:

- 1 март (четвъртък) от 11:00 до 11:30 часа - урок по Български език и литература;

- 2 март (петък) от 10:00 часа до 10:30 часа - урок по Математика;

- 2 март (петък) от 11:00 часа до 11:30 часа - урок по Околен свят.

Необходими документи:

  • молба, удостоверение за завършена ПГ и медицински картон – за І клас;
  • молба, медицински картон и удостоверение за завършен клас – от ІІ до VІІ клас
  • молба, медицински картон и легализирани документи в МОН – за ученици, които идват от чужбина.

Таксата се заплаща на три части:

  • при сключване на договора – 40 % от нейния размер;
  • в началото на учебната година, не по-късно от 15 септември – 30 % от размера на таксата;
  • не по-късно от 30.11.2018 г. – последните 30 % от таксата.
  • При заплащане на цялата сума в срок до 30 май 2018 година се прави отстъпка в размер на 5 %

Таксата включва: обучение, учебници и помагала, транспорт, храна (закуска, обяд и следобедна закуска), здравно и стоматологично обслужване, медицинска застраховка и денонощна охрана.

 

Телефони - 957 86 82 (канцелария) , 957 86 85 (каса), 0879 45 43 14.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета Частно основно училище и Частна профилирана езикова гимназия ''Д-р Мария Монтесори'' предлагат индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебно заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Повече информация ще получите на нашия телефон или може да ни посетите на място.
Designed by GSP1900 Ltd.