Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище Частна профилирана езикова гимназия
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”
2016
юбилейна годинаКадри

 Подбран екип от квалифицирани специалисти - преподаватели, психолози и помощник-възпитатели. Усилията на колектива са ориентирани към дейност, която подпомага и поощрява придобиването на позитивни умения и навици от децата. Активно подкрепя развитието на доверие, инициативност, самостоятелност и морално-волеви качества у възпитаниците си.

Педагогически персонал на ЧДГ „Д-р Мария Монтесори”

Директор: Теодора Таскова

Учител музика: Мария Георгиева

Учител физическа култура: Даниела Борисова-Черепова

Учител Iва група: Диляна Каладжиева

Учител IIIта - "а" група: Антоанета Такова

Учител IIIта - "б" група: Цветана Нешева Беевска

Учител IVта - "а" подготвителна за училище група: Венета Атанасова

Учител IVта - "б" подготвителна за училище група и психолог: Виолета Лазарова

Учител IVта - "в" подготвителна за училище група: Албена Ангелова-Валентинова

Designed by GSP1900 Ltd.