Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище Частна профилирана езикова гимназия
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”
2016
юбилейна годинаПрием

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:
От 01.02.2017 година ЧДГ "Д-р Мария Монтесори" започва записване на деца и сключване на договори за учебната 2017-2018 година, за всички възрастови групи /яслена група, 1, 2, 3 и предучилищна/.

Необходими документи за прием

  • Медицински картон
  • Медицински изследвания за постъпване в детска градина (по стандарт)
  • Договор
  • Копие от Акта за раждане

    Прием на новите деца след психологическо и педагогическо наблюдение в ЧДГ "Д-р Мария Монтесори"

Деца се приемат до попълване на групите.

Таксата се внася на три части:
         - 40% при сключване на договора;
         - 30% до 15.09.2017 г.;
         - 30% до 20.11.2017 г.

Тя включва закупуване на необходимите за обучение помагала, транспорт, храна, медицинско обслужване, застраховка и охрана.

Такса за яслена група (при навършени 2 години в годината на прием):
         • 7300 лева годишна такса с транспорт;
         • 5800 лева годишна такса без транспорт.

Таксите за първа, втора и трета група за учебната 2017 - 2018 г. са в размер на 4150 Евро, което включва транспорт, храна, консумативи, здравно и стоматологично обслужване и охрана.

Таксата за четвърта - подготвителна група е в размер на 4300 Евро, което включва транспорт, храна, консумативи, здравно и стоматологично обслужване и охрана.
 

Designed by GSP1900 Ltd.