Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”Кадри

Подбран екип от квалифицирани специалисти - преподаватели, психолози и помощник-възпитатели. Усилията на колектива са ориентирани към дейност, която подпомага и поощрява придобиването на позитивни умения и навици от децата. Активно подкрепя развитието на доверие, инициативност, самостоятелност и морално-волеви качества у възпитаниците си.

КОЛЕКТИВ НА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „МОНТЕСОРИ”:

Директор - Теодора Таскова

Психолог - Виолета Лазарова;

Музика - Любомира Павлова;

Английски език - фирма АДВАНС;

Физическа култура - Михаил Костадинов;

Плуване - Петър Иванов

Първа група „Жълтурче” - Цветана Нешева

Първа Група „Знам и мога” – Виолета Лазарова

Втора група „Многознайко” - Венета Атанасова

Трета група „Приятели” – Диляна Каладжиева

Четвърта група „Слънце” – Антоанета Такова

Четвърта група „Смехурани” – Елеонора Велева

Четвърта група „Доброландия” – Албена Ангелова

Медицинска сестра – Стелиана Николова

 

Designed by GSP1900 Ltd.