Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”Дневен режим

Детската градина работи по учебен план, разработен въз основа на образователно предписание “НЕОГЕЯ”, Програма за подготвителна група (в.”Азбуки”,бр.20, 2003 г.), въвеждане на занимания за работа с психолог - психологическа и емоционална интелигентност, както и подбор на помагала, утвърдени от МОН за предучилищна подготвителна група.

В учебния план са предвидени часове за индивидуални занимания, които се заплащат допълнително. Родителите сключват договор с ЧДГ “Д-р М.Монтесори“ за правата и задълженията на страните, а така също и за финансовите условия, при които се провежда възпитанието и обучението на децата.

Детската градина работи непрекъснато от понеделник до петък. Децата се приемат сутрин до 8.30 часа, а след обяд отпътуват по маршрути в 17.00 часа.Родителите, които взимат децата си от ДГ, трябва да сторят това също до 17.00 часа. Транспорта за децата от 1, 2 и 3 групи става с микробуси от врата до врата, а за ПГ с автобуси по предварително определени маршрути.

Обучението и възпитанието на децата в детската градина се извършва в условията на целодневна детска градина и е съобразено с началото и края на работния ден на НУКК, където се помещава и ЧДГ „Д-р М. Монтесори” както и на ваканциите и почивните дни на лицея.

Броят на децата в групите се определя от заповед на Председателя на Асоциация „Образователен център Монтесори”.

Медицинското обслужване на децата от ДГ се осъществява от лекар, медицинска сестра както и стоматолог и стоматологична сестра.

Живота на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимото време за игра, занимания, хранене, сън и др.дейности, предпазване от физическа и нервна преумора, от субективни и обективни опасности.

Designed by GSP1900 Ltd.