Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище Частна профилирана езикова гимназия
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”
2016
юбилейна годинаДневен режим

Детската градина работи по учебен план, разработен въз основа на образователно предписание “НЕОГЕЯ”, Програма за подготвителна група (в.”Азбуки”,бр.20, 2003 г.), въвеждане на занимания за работа с психолог - психологическа и емоционална интелигентност, както и подбор на помагала, утвърдени от МОН за предучилищна подготвителна група.

В учебния план са предвидени часове за индивидуални занимания, които се заплащат допълнително. Родителите сключват договор с ЧДГ “Д-р М.Монтесори“ за правата и задълженията на страните, а така също и за финансовите условия, при които се провежда възпитанието и обучението на децата.

Детската градина работи непрекъснато от понеделник до петък. Децата се приемат сутрин до 8.30 часа, а след обяд отпътуват по маршрути в 17.00 часа.Родителите, които взимат децата си от ДГ, трябва да сторят това също до 17.00 часа. Транспорта за децата от 1, 2 и 3 групи става с микробуси от врата до врата, а за ПГ с автобуси по предварително определени маршрути.

Обучението и възпитанието на децата в детската градина се извършва в условията на целодневна детска градина и е съобразено с началото и края на работния ден на НУКК, където се помещава и ЧДГ „Д-р М. Монтесори” както и на ваканциите и почивните дни на лицея.

Броят на децата в групите се определя от заповед на Председателя на Асоциация „Образователен център Монтесори”.

Медицинското обслужване на децата от ДГ се осъществява от лекар, медицинска сестра както и стоматолог и стоматологична сестра.

Живота на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимото време за игра, занимания, хранене, сън и др.дейности, предпазване от физическа и нервна преумора, от субективни и обективни опасности.

Designed by GSP1900 Ltd.