Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”Условия на обучение

 

Децата са разпределени на възрастов принцип по 12 в група. Дневният режим обхваща часовете от 08.00 до 17.00 часа. Включва занимания (интелектуални, творчвски, двигателни) по основните образователни направления, съобразени с държавните образователни изисквавния- ДВ бр.80/2000 г. и Допълнение на Наредба №4/2000 г.(ДВ бр.70/2005 г.):

 

 • Български език и литература
 • Математика
 • Социален свят
 • Природен свят 
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Муэика
 • Конструктивно-технически и битови дейности
 • Игрова култура
 • Английски език
 • Народни и бални танци
 • Плуване
 • ПИТЗ - познавателни игри и творчески задачи (работа с психолог)
 

Дейности по избор срещу заплащане:

 • Логопед
 • Пиано
 • Балет
 • Футбол
 • Спортни игри

Стимул за активизиране на познавателтите процеси и творческото начало у децата са периодични посещения на обекти от обществената и природна среда, изложби, театрални представления и др.

 

В учебния процес се ползват игри "Монтесори", учебно помагало "За бъдещите първокласници" с авторски колектив от НУКК - Италиански лицей и други.

Designed by GSP1900 Ltd.