Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”Прием

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ:
От 15.01.2018 година ЧДГ "Монтесори" започна записване на деца и сключване на договори за учебната 2018-2019 година, за всички възрастови групи /яслена група, 1, 2, 3 и предучилищна/.

Необходими документи за прием

  • Медицински картон
  • Медицински изследвания за постъпване в детска градина (по стандарт)
  • Договор
  • Копие от Акта за раждане

    Прием на новите деца след психологическо и педагогическо наблюдение в ЧДГ "Монтесори"

Деца се приемат до попълване на групите.

Таксата се внася на три части:
         - 40% при сключване на договора;
         - 30% до 15.09.2018 г.;
         - 30% до 20.11.2018 г.

Тя включва закупуване на необходимите за обучение помагала, транспорт, храна, медицинско обслужване, застраховка и охрана.

Designed by GSP1900 Ltd.