Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”Уважаеми родители,

банковата сметка за превод на сумата за униформа е:
Банкова сметка: BG78RZBB91551085960616 РАЙФАЙЗЕНБАНК АД

Конфекция ПЕСЕЕС ЕООД

основание за внасяне на сумата - име на детето и група.
Моля, разплащането по банка да се осъществи само
на цяла сума по поръчките. Благодаря!
 
Designed by GSP1900 Ltd.