Д-р Мария Монтесори За Асоциацията  

Частна детска градина

Частно основно училище
“Помогни ми да се справя сам”
Добре дошли
Частна детска градина
  “Д-р Мария Монтесори”Нашият патрон

Мотото на градината "Помогни ми да се справя сам" е един от основните принципи в педагогическата система на бележитата италианска педагожка д-р Мария Монтесори (1870-1952).

Като всеки призван и отдаден на професията си човек  насочва усилията си към социализиране на свободата при възпитание на детето. Своята дейност тя свърэва и подчинява на най-важния според нея въпрос за човека - грижата за културата на живота.

Като последовател на класическите педагогически теории, според които за най-важно житейско изкуство се приема общуването, д-р М.Монтесори набляга на стимулиране процесите на хармонизация в развитието на детето, организиране на неговата среда съобразно природните закони.

 

* Според д-р М.Монтесори, всяко малко дете се нуждае от:

  • Движение - за да изследва и развива сензорния си опит;
  • Език - за да създава свой собствен;
  • Независимост - за да стане самостоятелно;
  • Любов и сигурност - детето не се нуждае от подаръци, а от нас;
  • Позитивна дисциплина - за да се научи да уважава правата на другите, както и те неговите;
  • Ред - за да постигне свой вътрешен ред, който е от първостепенно значение за интелектуалното му развитие.

 

Designed by GSP1900 Ltd.